Kancelarie Adwokackie
adw. Janusz Siemiński
adw. Tomasz Siemiński

Dzisiaj jest Piątek, 10 lipca 2020

Oferta

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

W zakres świadczonych przez adwokatów usług wchodzi m.in.:

  • prowadzenie windykacji wierzytelności na wszystkich etapach (przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym),
  • reprezentowanie klientów w wytaczanych im procesach sądowych,
  • uczestnictwo i doradztwo w prowadzonych przez klientów negocjacjach handlowych,
  • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym,
  • doradztwo i reprezentowanie klientów w sprawach związanych z prawem pracy (nawiązywanie/rozwiązywanie stosunku pracy, prowadzenie procesów sądowych przed sądami pracy, opracowywanie regulaminów pracy),
  • reprezentowanie klientów przez adwokatów w sprawach rejestrowych przed sądem gospodarczym i Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • konsultacje prawno-podatkowe,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie opinii prawnych.

Elektroniczna baza danych

Kancelarie prowadzą elektroniczną bazę danych obejmującą postępowania sądowe prowadzone w imieniu klienta. Wprowadzane są do niej szczegółowe informacje dotyczące każdego z postępowań (m.in. wartość przedmiotu sporu, sygnatura akt, etap postępowania, treść orzeczeń, etc.). Baza danych obejmuje również wykaz realizowanych przez klienta projektów, będących pod nadzorem prawnym Kancelarii, spraw będących przedmiotem negocjacji lub opinii prawnych z wyszczególnieniem aktualnego etapu każdej sprawy.
Dane są na bieżąco aktualizowane i periodycznie przesyłane pocztą elektroniczną do klienta.

Kancelarie Adwokackie
adw. Janusz Siemiński
adw. Tomasz Siemiński


ADRES:
ŚWIĘTOKRZYSKA 18 LOK. 18
(WEJŚCIE B)
WARSZAWA

TEL:
(22) 82-99-133

FAX:
(22) 82-99-139

EMAIL:
tomasz.sieminski@sieminski.com.pl
janusz.sieminski@sieminski.com.pl